Семинар „Активно учење/настава 2“

1106

Током три дана, oд 9. до 11. октобра 2020. године, у нашој школи одржан је семинар „Активно учење/настава 2“ (АУН), друга фаза АУН обуке, уз финансијску подршку аустријског центра „Културконтакт“ („KulturKontakt“). Реализатори семинара били су Стојанка Јаноши Зељковић, педагог-стручни сарадник у ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку и  Дијана Коцкаревић, професор разредне наставе у ОШ „Мирослав Антић“ у Футогу.

Циљ програма јесте осавремењивање наставног процеса, кроз промену положаја детета у школи, путем нових и савремених метода рада у настави помоћу којих ученик постаје активан субјект у стицању знања, а што све доводи до јединства процеса учења и наставе. Семинару су присуствовали наставници и учитељи наше школе. У пријатној радној атмосфери разменили смо много драгоцених искустава, а кроз радионице смо покушавали да пронађемо креативна решења и најбоље идеје за примену знања стеченог на овом семинару.