Предузетништво у основној школи

2220
Дана 7. 3. 2019. године одржан је семинар за наставнике у ОШ “Јован Поповић”.
“Програму стручног усавршавања и обуке наставника” у области развоја предузетничких компетенција наставника и ученика, као и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, те оснивању ученичких задруга, присуствовао је Тим за предузетништво ОШ “Свети Сава”.
Циљ делатности задруга је овладавање основним елементима процеса производње и пружања услуга; професионално усмеравање и развој предузетничког духа; формирање радних навика; развијање свести о колективном раду, сарадњи и солидарности; доприношење у уређењу и развоју школе и животног окружења.
Љиљана Релић