Подмладак Црвеног крста

Координатори: Гордана Дурмиши и Даница Вејновић

Подмладак Црвеног крста ће обухватити све ученике од I – VIII разреда, а специфичност организације ће се огледати преко садржаја здравствено – васпитних и
социјалних активности ученика.
Основни задаци на чијој реализацији ће се радити у организацији су следећи:

 • унапређење здравља и подизање здравствене културе ученика,
 • ублажавање последица елементарних непогода ,
 • успостављање и развијање међусобне искрене сарадње,
 • међусобна солидарност и разумевање међу ученицима,
 • учествовање на такмичењима и смотрама у организацији Црвеног краста.

Најзначајније и најзабавније активности Подмлатка Црвеног крста:

 • прикупљање чланарине
 • учествовање у Трци за срећније детињство у оквиру Новембарских дана
 • учествовање ученика у едукацијама које организује Црвени крст ( Едукација едукатора)
 • одлазак на море ученика из подручних одељења у организацији Црвеног
  крста
 • учествовање на такмичењима: Прва помоћ и Шта знаш о здрављу
 • учествовање на ликовним и литерарним конкурсима: Крв живот значи…

 

ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО

„Трка за срећније детињство“ је једна од традиционалних, најмасовнијих и најшире прихваћених реакреативно-хуманитарних активности Црвеног крста намењена подмладку и омладини. Ова активност има за циљ да међу младима у основним и средњим школама подстакне хуманост, промовише здраве стилове живота и пропагира волонтерски рад.
У оквиру Новембарских дана, организују се Уличне трке, са стартом у центру града. Право учешћа имају ученици основних и средњих школа, као и деца предшколског узраста са територије града Сремска Митровица. Дужина стазе коју млади треба да претрче разликује се у зависности од узраста.
Сама трка има пре свега хуманитарни карактер, а не такмичарски значај.  Масовним учешћем у трци деца и млади показују своје опредељење ка здравом начину живота и највишим хуманим вредностима.