ЗА НАСТАВНИКЕ

ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА

Посао одељенског старешине је изузетно сложен и деликатан. Да бисмо га обављали квалитетно потребни су знање, вештина и способност. Одељенски старешина је, између осталог,  координатор у свом одељењу, те од добре комуникације са ученицима, родитељима и колегама зависи успешност  одељења и одељенског старешине.

Како бисте били успешнији у свом раду, а самим тим и задовољнији, ово су корисни водичи у којима можете да пронађете идеје и решења за ситуације у свом одељењу.

Збирке сценарија за час одељенског старешине:

Збирка сценарија за ЧОС, група 1

Збирка сценарија за ЧОС, група 2

Збирка сценарија за ЧОС, група 3

Збирка сценарија за ЧОС, група 4

Збирка сценарија за ЧОС, група 5

 

ПОЗИТИВНО ШКОЛСКО ОКРУЖЕЊЕ 

Све што нам је потребно за прихватање различитости и стварање инклузивног окружења повољног за напредак у учењу.

Водич за наставнике:

Позитивна дисциплина у подстицајном инклузивном школском окружењу