ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ

Јавни позив

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

Обавештење о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ

План јавних набавки

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – електричне енергије ЈН бр. 01/2019

Конкурсна документација, јануар 2019. године

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – електричне енергије ЈН бр. 01/2018

Конкурснa документација, фебруар 2018. године

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМБ

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности , набавка добара -електричне енергије ЈН бр. 01/2020

Конкурсна документација, фебруар 2020. године

Појашњење конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМБ 1/2020

Oбавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности, набавка добара – електричне енергије

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

Позив за подношење понуда организације и реализације екскурзија ученика

Конкурсна документација за јавну набавку услуга организације екскурзије

Одлука о закључењу споразума реализације екскурзије

Одлука о обустави јавне набавке

Обавештење о обустави поступка јавне набавке