Педагог-психолог

ПЕДАГОГ

Драгана Биједић, педагог школе

ПСИХОЛОГ

Маја Јосифовић Спасојевић, психолог школе

Иако је током школовања, посебно у нижим разредима основне школе, ваше дете усмерено углавном на једну особу (учитељицу) – која ће да га „води“ током прве четири године, то није и једина особа која вам стоји на располагању. Ви, као родитељ, имате потпуно право да се упознате и са стручном службом школе, то јест са педагогом или психологом, као и са директором или секретаром.

Сарадња, а не казна. Највећа заблуда у вези са послом школског педагога јесте да се код њега одлази по казну или грдњу. Тај негативан имиџ последица је непознавања врсте и обима посла који стручна служба у школи обавља..

Шта обухвата посао педагога и психолога?

Извор информација. Ако ви не знате када је време школских распуста, где се планира екскурзија, када се наручују уџбеници, ко од наставника и када има „отворена врата“, који је проценат пролазности ученика те школе при упису у средњу школу… педагог и психолог знају.

Посредник у сукобима. Уколико ваше дете има проблем са другим дететом, педагог или психолог ће се укључити као посредници, који имају могућност да обе стране у том сукобу сагледају објективно. У решавање сукоба унеће своје искуство, базирано на многим сличним случајевима. Наиме, док ви као родитељ, оптерећени заштитничком улогом према детету, не можете да будете сасвим објективни и рационални, педагог то може, мора и уме.

Помоћ у учењу. Ако мислите да су програми преобимни, да су поједини наставници превише захтевни, ако имате притужби на одређеног наставника, ако вашем детету треба помоћ у савладавању правила ефикасног учења… педагог и психолог „ускачу“ у решавање таквих проблема.

Савет. Иако је постало школарац, ваше дете и даље пролази кроз различите фазе одрастања. Неке од њих могу да вас изненаде, уплаше, збуне. Педагог и психолог знају шта у којој фази можете очекивати од детета, како се те препреке превазилазе, шта у следећој развојној фази можете да очекујете.

Да бисте се боље упознали са пословима стручне службе, погледајте програм рада педагога и психолога.
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника

 

Презентација представља приказ књиге „Школа и животне вештине адолесцената“, аутора Славице Чарапић, која је представљена на овај начин колективу школе, а топло је препоручујемо и родитељима. Књигу можете пронаћи у нашој школској библиотеци, па ако вас је садржај заинтригирао, изволите дођите. Књига је далеко исцрпнија, са великим бројем конкретних примера.