Лице за заштиту података о личности

Љубица Митровић – лице за заштиту података о личности одређено од стране директора школе
Контакт :
Адреса : Деспота Бранковића 14, 22000 Сремска Митровица
Телефон : 022/625-011
Електронска адреса : svetisava.sekretar@gmail.com