Обрасци за наставнике

ОБРАСЦИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Оперативни план рада

Годишњи план рада

План рада допунске наставе, додатне наставе или секције

Припрема за извођење наставног часа – модел 1

 

ПРАЋЕЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Oбразац за континуирано праћење ученика нижих разреда

Педагошка свеска за предметну наставу – модел 1

Образац за праћење активности ученика

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА

Образац за лични план професионалног развоја – модел 1

Лични план професионалног развоја – модел 2

 

ОБРАСЦИ ЗА ИОП

Планиране мере отклањања физичких и комуникацијских препрека

Садржај индивидуалног образовног плана (ИОП)

Сагласност родитеља, односно старатеља на ИОП

Педагошки профил ученика

 

ИЗВЕШТАЈИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА “ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ”

Извештај учитеља

Извештај координатора и директора

 

ЗДРАВСТВЕНИ КАРТОН УЧЕНИКА

Здравствени картон ученика