Распоред звоњења

МАТИЧНА ШКОЛА

ВИШИ РАЗРЕДИ

ПРЕ ПОДНЕ                           ПОСЛЕ ПОДНЕ

 1. 08:00-8.45                             1. 13.00-13.45
 2. 09:50-9.35                             2. 13.50-14.35
 3. 09:55-10.40                           3. 14.55-15.40
 4. 10:45-11.30                           4. 15.45-16.30
 5. 11:35-12.20                           5. 16.35-17.20
 6. 12:25-13.10                           6. 17.25-18.00

НИЖИ РАЗРЕДИ

ПРЕ ПОДНЕ                               ПОСЛЕ ПОДНЕ

 1. 08.00-8.45                                1. 13.30-14.15

2. 08.50-9.35                                2. 14.20-15.05

3. 09.55-10.40                              3. 15.25-16.10

4. 10.45-11.30                            4. 16.15-17.00

5. 11.35-12.20                            5. 17.05-17.50

6. 12.25-13.00

ПОДРУЧНА ОДЕЉЕЊА

ПРЕ ПОДНЕ    (ВИШИ РАЗРЕДИ)          ПОСЛЕ ПОДНЕ (НИЖИ РАЗРЕДИ)

 1. 07:30-8.15                                           1. 13.00-13.45
 2. 08:20-9.05                                           2. 13.50-14.35
 3. 09:25-10.10                                         3. 14.55-15.40
 4. 10:15-11.00                                         4. 15.45-16.30
 5. 11:05-11.50                                         5. 16.35-17.20
 6. 11.55-12.40