Угледни час из математике и информатике и рачунарства

1937

У подручном одељењу наше школе у Дивошу, 08.03.2019. године, наставница математике Снежана Христов и наставница информатике и рачунарства Александра Богићевић су заједно одржале угледни час из ових предмета са ученицима VI разреда.  Часу су присуствовали и сви наставници који су према распореду били тог дана у Дивошу.

Циљ часа је био да ученици утврде знање о сабирању и одузимању рационалних бројева и да га практично примене правећи програме за решавање математичких задатака у програмском језику Python. На часу су коришћене различите наставне методе тако да су ученици могли да бирају тежину задатака које ће решавати, процењујући тако своје знање. На крају рада ученици су били у могућности да сами себе оцене на основу броја и тежине урађених задатака.