Упознајмо се осмехом и матерњим језиком

1561

Дана 12. 6. 2018. у одељењу IV3, у договору са учитељицом Снежаном Петровић, наставница српског језика Љиљана Релић одржала је час будућим петацима о значају знања матерњег језика. Ученици су закључили да је природни језик најсавршеније средство споразумевања у заједници. Да природне језике одликује једноставност, креативност, непосредност и прецизно изношење мисли, ставова, осећања и било којих других садржаја, доказано је низом примера уз активно учешће ђака. Наиме, проучено је споразумевање у животињској заједници и јасно је уочена разлика. Проучена су и пратећа средства споразумевања: гестови, мимика, системи симбола и знакова. Ученици су бројним примерима гестова које су осмислили (демонстративним, имитативним и симболичким) доказали да гестови носе најједноставније поруке. Тек у комбинацији са мимиком, помоћу ова два нејезичка средства споразумевања, могуће је изразити сложеније садржаје. Мали паметни школарци образложили су како се језиком превазилази просторна и временска удаљеност међу људима, наводећи игру, плес, музику, сликарство, књижевност. Закључено је да се језик не сме злоупотребити трућањем, наклапањем, нагваждањем, торокањем или лупетањем некњижевних израза, већ да завређује поштовање свих нас који имамо привилегију да говоримо, причамо, казујемо, приповредамо, зборимо, беседимо и разговарамо.
Атмосфера на часу је била изузетно подстицајна, а ученици заинтересовани за рад и веома активни. Уживали су учећи са наставницом Љиљаном, о чему говори њихова молба да се друже још један час.

Учитељица Снежана Петровић