„Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије”

1354

Учитељи и наставници наше школе, у току месеца фебруара, учествовали су на онлајн семинару који је настао у оквиру пилот-пројекта „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије” (ФинПис). Овај пројекат спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја и односи се на укључивање финансијског описмењавања у први и други циклус основног образовања и васпитања.

Током две недеље стицали смо знања и вештине за успешно укључивање финансијске писмености у васпитно-образовни рад и наставу кроз креирање окружења за развој функционалних знања из ове области, али и програма/предмета кроз које се финансијска писменост, као међупредметна компетенција, укључује и развија.

У пројекту је учествовало више од двадесеторо наставника наше школе.