Пројектна настава у првом циклусу образовања и васпитања

2743

Од идуће школске године ђаци првог разреда основне школе учиће по новом плану и програму, који, између осталог, предвиђа увођење пројектне наставе као обавезног часа у недељном распореду. Настава усмерена на исходе, којим је дефинисано шта ученик треба да зна на крају одређеног разреда, односно нивоа школовања, уз међупредметно повезивање садржаја, кључне су тачке реформе чији је циљ да ђаци стичу функционална знања уместо учења чињеница напамет.
Семинар је реализован 9. и 10. јуна у нашој школи за четири основне школе: ОШ „Свети Сава“, ОШ „Трива Витасовић Лебарник“, ОШ „Добросав Радосављевић Народ“ И ОШ „Ј.Ј. Змај“, Мартинци. Семинару су присуствовали учитељи и наставници енглеског језика, педагози, психолози, као и директори школа.