Обавештење о измени школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/20. годину

1520

Обавештење о измени школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/20. годину

Школским календаром планирано је да се пролећни распуст одвија од 10. до 20. 4. 2020. године. Због новонастале ситуације са пандемијом вируса и увођења ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана и на укидање градских и међуградских линијаци свих културних и спортских садржаја, сматрамо да би ове дане требало искористити за учење на даљину.

У складу са наведеним, планирана промена календара ће се одвијати на следећи начин:

10 -13. 4. 2020.  (Ускрс по Грегоријанском каледару) – едукативни садржаји у вези са празником, као и садржаји који се односе на слободно време ученика

14 -16. 4. 2020 – настава на даљину према распореду часова, као и друге активности планиране од стране школе и наставника

17 -20. 4. 2020 – (Ускрс по Јулијанском календару)- едукативни садржаји у вези са празником, као и садржаји који се односе на слободно време ученика

Од 21. 4. 2020 – наставак наставе на даљину укључујући и наставу сваке суботе

Измена школског календара ће истовремено омогућити надокнаду пропуштених сегмената наставног процеса. На основу ове мере очекујемо да се након нормализације ситуације образовно-васпитни рад врати у редовне токове и да се настава заврши у планираном времену.

Школским календаром планирано је да се пролећни распуст одвија од 10. до 20. 4. 2020. године. Због новонастале ситуације са пандемијом вируса и увођења ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана и на укидање градских и међуградских линијаци свих културних и спортских садржаја, сматрамо да би ове дане требало искористити за учење на даљину.

У складу са наведеним, планирана промена календара ће се одвијати на следећи начин:

10 – 13. 4. 2020. године – (Ускрс по Грегоријанском каледару) – едукативни садржаји у вези са празником, као и садржаји који се односе на слободно време ученика

14 – 16. 4. 2020. године – настава на даљину према распореду часова, као и друге активности планиране од стране школе и наставника

17 – 20. 4. 2020. године – (Ускрс по Јулијанском календару)- едукативни садржаји у вези са празником, као и садржаји који се односе на слободно време ученика

Од 21. 4. 2020. године – наставак наставе на даљину укључујући и наставу сваке суботе

Измена школског календара ће истовремено омогућити надокнаду пропуштених сегмената наставног процеса. На основу ове мере очекујемо да се након нормализације ситуације образовно-васпитни рад врати у редовне токове и да се настава заврши у планираном времену.