Новогодишња хуманитарна акција ,,Деца – деци“

1092

Ученички  парламент
Новогодишња хуманитарна акција ,,Деца – деци“

Током октобра, на састанцима Ученичког парламента покренута је иницијатива о хуманитарној акцији, која би се одржала на нивоу целе школе и током које би се сакупила новчана средства намењена за новогодишње пакетиће за децу.

На следећим састанцима Ученичког парламента разрађен је план акције који је затим представљен директорици школе и Школском одбору и прихваћен. Одлучено је да се новогодишњи пакетићи намене СОШО ,,Радивој Поповић“ у Сремској Митровици.

Цео ток акције реализован је захваљујући директорици Драгани Сретеновић на разумевању и подршци.

У децембру смо започели прављење хуманитарне кутије на часовима грађанског васпитања, а затим је кутија прослеђена кроз све разреде и одељења наше школе. Одзив ученика је на завидном нивоу и прикупљена је одређена сума за коју су купљени слаткиши који су затим распоређени у 35 новогодишњих слатких пакетића.

Дана 13. децембра 2017. године представници Ученичког парламента: Михајло Марицки, Јована Босанчић и Теодора Милић, предвођени  Драганом Сретеновић, директором школе и наставницом грађанског васпитања Јелицом Радосављевић присуствовали су приредби у СОШО ,,Радивој Поповић“ на којој су уручени новогодишњи пакетићи деци поменуте школе.

Јелица Радосављевић, наставница грађанског васпитања