„Велике светске религије – право на различитост“

1849

Ученици шестог разреда наше школе реализовали су пројекат из географије и историје под називом „Велике светске религије – право на различитост“ уз помоћ наставника географије и историје. Пројекат је реализован у трећој недељи новембра на часовима географије и историје. Наши ученици су кроз истраживачки рад истакли сличности и разлике између највећих светских религија и припремили занимљиве плакате и презентације. Циљ пројекта је био да ученици сами долазе до информација, обраде их и прикажу као и да тимски учествују у раду и повежу знања из географије и историје.