„Са друге стране огледала“

1315

У мају месецу ученици петог разреда реализовaли су пројекат из наставног предмета математика пoд називом „Са друге стране огледала“.
Нaставну област Осна симетрија ученици су теоријски и практично савладали кроз часове математике, биологије, технике и технологијe и ликовног васпитања. Пројекат се састојао у истраживању симетрије и асиметрије, конструисању и пројектовању симетричних фигура и цртању и сликању симетричних композиција.
Резултати пројекта су практични радови из ове области изложени на огласној табли школе.