Још једна сјајна акција

1100

Ученици наше школе су, наравно уз помоћ наших вредних домара, засадили у дворишту школе храст лужњак.
Ова сјајна акција реализована је уз помоћ и подршку Војводина шуме и Уније ученичких парламената основних и средњих школа.