Новчаница какве нема

588

Ученици четвртог разреда су у току септембра и октобра месеца реализовали пројекат „Новчаница какве нема“. Овај пројекат подстакао их је да истражују о Србији, њеној прошлости, знаменитим личностима и културним добрима, да анализирају изглед и симболе кованица и новчаница, али и размишљају о правим животним вредностима.
Продукте овог пројекта ученици су презентовали у холу школе и играли игре са новчићима.