Конференција ИКТ у настави

1680

Осма годишња национална конференција са међународним учешћем ИКТ у настави, одржана је 7.10.2017. у Новом Саду. Тема конференције је била „Информатичко образовање за нове, нет-генерације“. Говорило се о дигиталним компетенцијама наставника и ученика, о променама у плановима и програмима у основној и средњој школи и очекиваним исходима који су усмерени на развој информатичке писмености и вештина. Учесници су имали прилику да учешћем у организованим радионицама обогате своје знање у примени ИКТ у настави.
Проф. математике Соња Влајин одржала је предавање на тему „Примери добре праксе ИКТ у настави“. После предавања учествовала је у радионици Кahoot за израду интерактивног квиза у коме је и победила, када су се професори нашли у улози ученика. И ове године учесници су разменили искуства, понешто научили и провели један дан у пријатном дружењу… Конференцију је одобрио и подржао Покрајински секретаријат за образовање.