Здравље је највеће богатство

1064

У уторак, 05.10.2021. године, у школској библиотеци је одржана радионица „Здравље је највеће богатство“.
Учествовали су ученици петог, шестог и седмог разреда и чланови летерарне и библиотечке секције. Циљ ове радионице био је да ученици усвоје одговоран однос према здрављу, да развијају редовне физичке активности и правилан начин исхране, да прихвате превентивне мере заштите од заразних болести, уоче значај одржавања личне хигијене и науче колико је штетан утицај коришћења дувана, алкохола и психоактивних супстанци.
Ученици су у групама израђивали паное, читали научнопопуларне радове на задате теме и интерпретирали своје литерарне саставе и песме.
Радионица је протекла у радној и пријатној атмосфери.
Литерарну радионицу реализовале су наставница српског језика Сандра Лукач и библиотекарка Драгица Пољак.