ОБАВЕШТЕЊЕ

1410

ОШ „Свети Сава“
Сремска Митровица
Деспота Бранковића 14

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА СТРУЧНИМ УПУТСТВОМ

Школа се определила за комбиновани модел у матичној школи – ученици од првог до четвртог разреда у првој смени, подељени у две групе, непосредну наставу имају сваког дана, а ученици од петог до осмог разреда по моделу 3+2, односно 2+3. Часови трају по 30 минута.

У подручним одељењима, где број ученика не прелази 15, односно 18, настава ће се свакодневно одвијати са целим одељењем, према редовном распореду часова. Часови трају 30 минута.

Ове школске године, у току примене овог плана, неће бити кабинетске наставе, сем за часове информатике.

На нивоу локалне заједнице договорено је да наставници који раде у више школа раде истим данима у тим школама као и претходне школске године.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ОДЕЉЕЊУ КОЈЕ СЕ ДЕЛИ НА ГРУПЕ – ПРВИ ЦИКЛУС

Одељења се деле у две приближне групе, а ученици долазе сваког дана. Прва група има 20 часова недељно, а друга група 15, а следеће недеље обрнуто. Трећи час у другој групи предвиђен је за интегрисани, међупредметни приступ.

ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Први / други / трећи / четврти разред – група А
Час
Трајање часова
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
1.
08:00 –
08:30
Српски/матерњи језик
Математика
Српски/матерњи језик
Математика
Српски/матерњи језик
2.
08:35 –
09:05
Математика
Српски/матерњи језик
Математика
Српски/матерњи језик
Математика
Велики одмор – чишћење и проветравање учионица 15 минута
3.
09:20-09:50
Свет око нас/природа и друштво
Дигитални свет/пројектна настава/изборни наставни предмет
Свет око нас/природа и друштво
Страни језик
Час одељењског старешине
4.
09:55 – 10:25
Страни језик
Физичко и здравствено васпитање
Грађанско васпитање/верска
настава**
Музичка култура
Ликовна култура
Чишћење и проветравање учионица 20 минута
Први / други / трећи / четврти разред – група Б
Час
Трајање часова
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
1.
10:45 – 11:15
Српски/матерњи језик
Математика
Српски/
матерњи језик
Математика
Српски/матерњи језик
2.
11:20 – 11:50
Математика
Српски/матерњи језик
Математика
Српски/матерњи језик
Математика
Велики одмор – чишћење и проветравање учионица 15 минута
3.
12:05 –12:35
Свет око нас/природа и друштво*
Дигитални свет/пројектна настава/изборни наставни предмет*
Свет око нас/природа и друштво*
Страни језик
Час одељењског старешине
* интегрисани, међупредметни приступ у планирању наставе у оквиру кога се повезују садржаји из осталих наставних предмета са предметима (грађанско васпитање, ликовна култура, музичка култура, физичко и здравствено васпитање)
** верска настава организује се у првом циклусу према утврђеном распореду на нивоу школе


ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ОДЕЉЕЊУ КОЈЕ СЕ ДЕЛИ НА ГРУПЕ – ДРУГИ ЦИКЛУС

Одељења се деле у две приближне групе, а ученици долазе сваког другог дана и имају по пет часова. Прва група долази у понедељак, среду и петак, а друга у уторак и четвртак, следеће недеље обрнуто. Распоред часова је исти за све.

1.ПРВА НЕДЕЉА

РАЗРЕД ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
ПЕТИ I ГРУПА II ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА I ГРУПА
ШЕСТИ I ГРУПА II ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА I ГРУПА
СЕДМИ I ГРУПА II ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА I ГРУПА
ОСМИ I ГРУПА II ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА I ГРУПА

 

2.ДРУГА НЕДЕЉА

РАЗРЕД ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
ПЕТИ II ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА
ШЕСТИ II ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА
СЕДМИ II ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА
ОСМИ II ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА

 

ПЕТИ РАЗРЕД

Недељни фонд 25 часова непосредне наставе – обавезни предмети, од чега само један час физичког васпитања, а обавезни изборни предмети, као и слободне наставне активности, матерњи језик са елементима националне културе и 2,5 часа физичког васпитања – онлајн.

ШЕСТИ РАЗРЕД

Недељни фонд 25 часова непосредне наставе – обавезни предмети, од чега само по један час физичког васпитања и технике и технологије, а обавезни изборни предмети, као и слободне наставне активности, матерњи језик са елементима националне културе и 2,5 часа физичког васпитања и 1 час технике и технологије – онлајн.

СЕДМИ РАЗРЕД

Недељни фонд 27 часова непосредне наставе – обавезни предмети, од чега само по један час физичког васпитања и технике и технологије, а обавезни изборни предмети, као и слободне наставне активности, матерњи језик са елементима националне културе и 2 часа физичког васпитања и 1 час технике и технологије – онлајн.

ОСМИ РАЗРЕД

Недељни фонд 27 часова непосредне наставе – обавезни предмети, од чега само по један час физичког васпитања и технике и технологије, а обавезни изборни предмети, као и слободне наставне активности, матерњи језик са елементима националне културе и 2 часа физичког васпитања и 1 час технике и технологије – онлајн.

Наставници који изводе онлајн наставу имају обавезу да у време часова утврђених распоредом, радно време проведу у школи.

Сви часови ће бити евидентирани у ес Дневнику по усвојеном распореду часова. Потребно је још евидентирати на који начин су одржани часови – непосредно или онлајн.

 

РАСПОРЕД  ЗВОНА ЗА ПРЕПОДНЕВНУ СМЕНУ:

( ЗА УЧЕНИКЕ ОД  1. до 4. РАЗРЕДА)

1.ЧАС ПРВА ГРУПА 8,00-  8,30
               ОДМОР 5МИН. 8,30-  8,35
 2.ЧАС 8,35-  9,05
              ОДМОР 15 МИН 9,05-  9,20
3.ЧАС 9,20-  9,50
               ОДМОР 5МИН 9,50-  9,55
4.ЧАС 9,55-10,25
               ПАУЗА 10,25-10,45
1. ЧАС ДРУГА ГРУПА 10,45-11,15
               ОДМОР 11,15-11,20
2. ЧАС 11,20-11,50
                ОДМОР 11,50-12,05
3. ЧАС 12,05-12,35

 

Распоред звона за ниже разреде је оквиран. Учитељи се договарају о трајању часова, тј. распореду одмора да би се избегле гужве у ходницима и мешање деце.

1,5 САТ ПАУЗЕ ИЗМЕЂУ ПРВЕ И ДРУГЕ СМЕНЕ

 

РАСПОРЕД  ЗВОНА ЗА ПОСЛЕПОДНЕВНУ СМЕНУ:

( ЗА УЧЕНИКЕ ОД  5. до 8. РАЗРЕДА)

1.ЧАС 14,00 –  14,30
               ОДМОР 5МИН. 14,30 –  14,35
 2.ЧАС 14,35 –  15,05
              ОДМОР 5 МИН 15,05 –  15,10
3.ЧАС 15,10 –  15,40
               ОДМОР 20 МИН. 15,40 –  16,00
4.ЧАС 16,00 – 16,30
              ОДМОР 5 МИН. 16,30 – 16,35
5. ЧАС 16,35 – 17,05