ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

2135

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА

– обавештење за родитеље

Први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини.

Ученици, наставно и ненаставно особље не треба да долазе у школу уколико имају повишену температуру и/или симптоме респираторне инфекције.

Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу. Особе које доводе децу у школу не улазе у школу, већ децу доводе до улаза. Ученик долази у школу са маском и има једну резервну у торби. На улазу у школу запослени свим ученицима дезинфикује руке.

Ученици су у обавези да у просторијама школе и школског дворишта одржавају физичку дистанцу од најмање 1,5 метар. У учионици број ученика неће прелазити прописано ограничење од 15. Ученици неће мењати учионице, сем када су у питању информатика и физичко васпитање. У школи ће бити обустављене активности као што су певање, викање, екипни спорт, навијање.

Маске ученици морају да носе од улаза у школу, до доласка до своје клупе, где могу да је скину. Маску морају користи приликом одговарања и сваког разговора. Приликом сваког кретања ван клупе, маску морају обавезно да имају преко носа, уста и браде.

Наравно, за све то време, запослени у школи морају исто тако да се придржавају свих прописаних мера заштите.

Уколико се појаве симптоми болести COVID-19 ван школе, родитељ је у обавези да дете одведе код лекара, али и обавести школу о томе.

Уколико се појаве симптоми болести COVID-19 у школи, ученик се издваја у посебну просторију за изолацију, а затим се позива родитељ који га води код лекара.