Угледни час из шпанског језика

1355

У подручном одељењу наше школе у Дивошу, 21. 12. 2018. године, наставница Милица Иносављевић Вучетић је заједно са ученицима VI разреда одржала угледни час шпанског језика. Часу су такође присуствовали ученици V, VII и VIII разреда, као и сви предметни наставници који су се у том тренутку затекли у школи.
Циљ часа био је упознавање ученика са традицијом и обичајима уочи божићних и новогодишњих прослава у Шпанији, али и развијање хуманости и ширење културне свести, односно ширење видика на глобалном нивоу код деце како би развила емпатију, разумевање и постојање различитости. Уочавајући сличности и разлике између поменутих прослава у Шпанији и Србији, али и препознавајући добре животне стилове, ученици су разбили неке од постојећих предрасуда и стереотипа о Шпанији као далекој и страној земљи.