Европски дан језика

1543

Нa инициjaтиву Сaвeтa Eврoпe у Стрaзбуру, Eврoпски дaн jeзикa слaви сe свaкoг 26. сeптeмбрa, почев oд 2001. гoдинe. На овај дан Сaвeт Eврoпe oхрaбруje свих 800 милиoнa Eврoпљaнa, грaђaнa 47 држaвa члaницa, дa учe jeзикe без обзира на године и окружење јер је знање језика један од путева који води ка бољој комуникацији између различитих култура и један од кључних елемената богатог културног и језичког наслеђа нашег континента.
На часовима енглеског и шпанског, како у нашој матичној школи, тако и у Чалми и Дивошу, ученици су правили плакате и постере на различитим европским језицима, слушали су и читали песме на три језика, такмичили се у читању брзалица и палиндрома, а у Дивошу су погледали анимирани филм на шпанском. Организатори активности биле су наставница енглеског Милка Васиљевић Арбановски и наставнице шпанског Милица Иносављевић Вучетић и Верица Петковић.