Језик и комуникација

Дана 12. 6. 2018. у одељењу IV3, у договору са учитељицом Снежаном Петровић, наставница српског језика Љиљана Релић одржала је час будућим петацима о значају знања матерњег језика. Ученици су закључили да је природни језик најсавршеније средство споразумевања у заједници. Да природне језике одликује једноставност, креативност, непосредност и прецизно изношење мисли, ставова, осећања и било којих других садржаја, доказано је низом примера уз активно учешће ђака. Наиме, проучено је споразумевање у животињског заједници и јасно је уочена разлика. Проучена су и пратећа средства споразумевања: гестови, мимика, системи симбола и знакова. Ученици су гестовима (демонстративним, имитативним и симболичким) бројним примерима доказали да гестови носе најједноставније поруке. Тек у комуникацији са мимиком, помоћу ова два нејезичка средства споразумевања, могуће је изразити сложеније садржаје. Мали паметни школарци образложили су како се језиком превазилази просторна и временска удаљеност међу људима, наводећи игру, плес, музику, сликарство, књижевност. Закључено је да се језик не сме злоупотребити трућањем, наклапањем, нагваждањем, торокањем или лупетањем некњижевних израза, већ да завређује поштовање свих нас који имамо привилегију да говоримо, причамо, казујемо, приповредамо, зборимо, беседимо и разговарамо.
Атмосфера на часу је била изузетно подстицајна, а ученици заинтересовани за рад и веома активни. Уживали су учећи са наставницом Љиљом, о чему говори њихова молба да се друже још један час.

Учитељица Снежана Петровић