ЕКОЛОШКИ ЧАСОПИС „ДИГИТАЛИС“

Заједничким радом наставника биологије Данице Вејновић и Снежане Павловић, наставнице српског језика Љиље Релић и наших ученика изашао је први број еколошког часописа „Дигиталис“. Часопис ће излазити једном месечно.