Објекти високоградње и нискоградње

1123

На часовима технике и технологије, а у оквиру пројектног задатка – Објекти високоградње и нискоградње, ученици седмог разреда наставнице Мирјане Карастанковић направили су разне грађевинске објекте и од њих формирали стамбено насеље. На крају пројекта од радова направљена је изложба у холу школе.