Под звезданим небом

1450

Дана 17. октобра 2018. године, после наставе, организован је полудневни излет у Београд за ученике 5. разреда. Обишли су Калемегданску тврђаву и имали предавање уз планетаријумску пројекцију у опсерваторији Астрономског друштва „Руђер Бошковић“. Излет су организовали наставници географије.

Звездано небо за почетнике

Мала звездарска почетница

Звездана карта

Помрачење Сунца и Месеца