ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

1567

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани родитељи и старатељи, у току је пријављивање за остваривање права на бесплатне уџбенике за школску 2018/19. годину.

Право на бесплатне уџбенике остварују:
– ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
– ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану);
– ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Школи се, као доказ испуњености услова, доставља следећа документација:

– за ученике социјално/материјално угрожених породица – примаоце новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
– за ученике који су у породици треће и свако наредно дете које је у систему школовања (у средњој школи или на факултету), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (није потребно ако су деца ученици наше школе);
– за ученике који основношколско образовање стичу по ИОП-у школа поседује све податке, тако да није потребно доносити документацију.

Наведену документацију потребно је доставити школи до 14. 3. 2018. године.

Директор школе
Драгана Сретеновић