Наставници на семинару у нашој школи

1365

У нашој школи је 24. и 25. фебруара одржан семинар „Како дисциплиновати наше ученике?“ Семинар су реализовале Мирјана Трифуновић Паул, стручни сарадник психолог, ОШ „Исидора Секулић“ из Панчева и Гордана Јосимов, професор разредне наставе, ОШ „Руђер Бошковић“ из Београда. Семинару су присуствовали наставници, учитељи, психолог и библиотекар наше школе. У пријатној радној атмосфери разменили смо много драгоцених искустава у раду. Кроз радионице смо обогаћивали своје искуство покушавајући да пронађемо решења за отклањање узрока недисциплине ученика, путем креативних начина позитивног дисциплиновања, а у складу са важећим прописима.