Чалма

Одељењске старешине у разредној и предметној настави у школској 2023/24:

1. разред Снежана Симеуновић
2. разред Дајана Јевтић Бунијевац (комбинација)
3. разред Нада Маховац
4. разред Дајана Јевтић Бунијевац (комбинација)
5. разред Милица Иносављевић Вучетић
6. разред Наташа Гачић
7. разред Сања Бугаџија
8. разред Александра Богићевић