Чалма

Одељењске старешине у разредној и предметној настави у школској 2019/20:

2. разред Снежана Симеуновић
3. разред Нада Маховац
1. и 4. разред Милка Драгановић

5. разред Марина Стојић
6. разред Наташа Гачић
7. разред Сања Бугаџија
8. разред Јелена Потоцки