Чалма

Одељењске старешине у разредној и предметној настави у школској 2021/22:

  1. разред Нада Маховац
  2. разред Дајана Јевтић Бунијевац
  3. разред Милка Драгановић
  4. разред Снежана Симеуновић
  5. разред Сања Бугаџија
  6. разред Александра Богићевић
  7. разред Милица Иносављевић Вучетић
  8. разред Наташа Гачић