Чалма

Одељењске старешине у разредној и предметној настави у школској 2020/21:

1. и 2. разред Милка Драгановић
3. разред Снежана Симеуновић
4. разред Нада Маховац

5. разред Александра Богићевић
6. разред Милица Иносављевић Вучетић
7. разред Наташа Гачић
8. разред Сања Бугаџија