Чалма

Одељењске старешине у разредној и предметној настави у школској 2018/19:

  1. разред Снежана Симеуновић
  2. разред Нада Маховац
  3. и 4. разред Милка Драгановић

5. разред Наташа Гачић
6. разред Снежана Петковић
7. разред Јелена Потоцки
8. разред Сања Бугаџија