У Старој Бингули

У школској 2021/2022. години, у подручном комбинованом одељењу у Старој Бингули, одељенски старешина свих одељења је Александар Херцег.