У Старој Бингули

Одељенски старешина у подручном комбинованом одељењу у Старој Бингули од 1. до 4. разреда је Александар Херцег.