Одељенске старешине у предметној настави

Oдељењске старешине у предметној настави у школској 2019/20:

V1 Југослав Живановић
V2 Мирјана Радовановић
V3 Милка Васиљевић Арбановски

VI1 Александра Богићевић
VI2 Бојана Малбашић
VI3 Мирјана Карастанкови

VII1 Мирослав Цвијетић
VII2 Гордана Симјановски
VII3 Драгана Биједић

VIII1 Сандра Лукач
VIII2 Данијела Остојић Чапеља
VIII3 Даница Вејновић
VIII4 Јелена Стојаковић