Одељенске старешине у предметној настави

Oдељењске старешине у предметној настави у школској 2021/22:

V-1 Југослав Живановић
V-2 Срђан Божић
V-3 Радовановић Мирјана

VI-1 Мирјана Карастанковић
VI-2 Бојана Малбашић
VI-3 Гордана Симјановски

VII-1 Мирослав Цвијетић
VII-2 Даница Јовановић
VII-3 Сандра Лукач

VIII-1 Љиљана Релић
VIII-2 Даница Вејновић
VIII-3 Јелена Стојаковић