Одељенске старешине у предметној настави

Oдељењске старешине у предметној настави у школској 2020/21:

V1 Љиљана Релић
V2 Даница Вејновић
V3 Јелена Стојаковић

VI1 Југослав Живановић
VI2 Мирјана Радовановић
VI3 Милка Васиљевић Арбановски

VII1 Срђан Божић
VII2 Бојана Малбашић
VII3 Мирјана Карастанкови

VIII1 Мирослав Цвијетић
VIII2 Гордана Симјановски
VIII3 Драгана Биједић