Одељенске старешине у предметној настави

Oдељењске старешине у предметној настави у школској 2021/22:

V1 Мирослав Цвијетић
V2 Верица Петковић Скакић
V3 Сандра Лукач

VI1 Љиљана Релић
VI2 Даница Вејновић
VI3 Јелена Стојаковић

VII1 Југослав Живановић
VII2 Мирјана Радовановић
VII3 Милка Васиљевић Арбановски

VIII1 Срђан Божић
VIII2 Бојана Малбашић
VIII3 Мирјана Карастанкови