Одељенске старешине у разредној настави

Одељењске старешине у разредној настави у школској 2021/22:

I1
I2
I3

II1 Ковинка Радекић
II2 Сања Узелац
II3 Душан Чизмић

III1 Радослава Волф
III2 Биљана Штерлеман
III3 Татјана Спасојевић

IV1 Невена Јовановић
IV2 Гордана Дурмиши
IV3 Снежана Петровић