Одељенске старешине у разредној настави

Одељењске старешине у разредној настави у школској 2020/21:

I1 Ковинка Радекић
I2 Сања Узелац
I3 Душан Чизмић

II1 Радослава Волф
II2 Биљана Штерлеман
II3 Татјана Спасојевић

III1 Невена Јовановић
III2 Гордана Дурмиши
III3 Снежана Петровић

IV1 Биљана Петровић
IV2 Бранислава Ђорђевић
IV3 Јела Милановић