Одељенске старешине у разредној настави

Одељењске старешине у разредној настави у школској 2023/24:

I-1 Радослава Волф
I-2 Биљана Штерлеман
I-3 Татјана Спасојевић

II-1 Биљана Петровић
II-2 Гордана Дурмиши
II-3 Снежана Петровић

III-1 Јела Милановић
III-2 Ђорђевић Бранислава

IV-1 Ковинка Радекић
IV-2 Сања Узелац
IV-3 Душан Чизмић