Одељенске старешине у разредној настави

Одељењске старешине у разредној настави у школској 2019/20:

I1 Радослава Волф
I2 Биљана Штерлеман
I3 Татјана Спасојевић

II1 Невена Јовановић
II2 Гордана Дурмиши
II3 Снежана Петровић

III1 Биљана Петровић
III2 Бранислава Ђорђевић
III3 Јела Милановић

IV1 Ковинка Радекић
IV2 Сања Узелац
IV3 Душан Чизмић