Одељенске старешине у разредној настави

Одељењске старешине у разредној настави у школској 2018/19:

I1 Невена Јовановић
I2 Гордана Дурмиши
I3 Снежана Петровић

II1 Биљана Петровић
II2 Бранислава Ђорђевић
II3 Јела Милановић

III1 Ковинка Радекић
III2 Сања Узелац
III3 Душан Чизмић

IV1 Сандра Зорић
IV2 Радослава Волф
IV3 Биљана Штерлеман