Индивидуални сусрети наставника разредне наставе и родитеља

ИНДИВИДУАЛНИ СУСРЕТИ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ И РОДИТЕЉА

 

Редни број Име и презиме разред Дан Сатница
1. НЕВЕНА ЈОВАНОВИЋ 1/1 ЧЕТВРТАК 14.20 – 15.05;      8.50 – 9.35
2. ГОРДАНА ДУРМИШИ 1/2 ЧЕТВРТАК 15.25 – 16.10;      8.00 – 8.45
3. СНЕЖАНА ПЕТРОВИЋ 1/3 УТОРАК 14.20 – 15.05;      8.50 – 9.35
4. БИЉАНА ПЕТРОВИЋ 2/1 СРЕДА 15.25 – 16.10;      9.55 – 10.40
5. БРАНИСЛАВА ЂОРЂЕВИЋ 2/2 УТОРАК 15.25 – 16.10;       9.55 – 10.40
6. ЈЕЛА МИЛАНОВИЋ 2/3 ЧЕТВРТАК 14.20 – 15.05;       8.50 – 9.35
7. КОВИНКА РАДЕКИЋ 3/1 ПОНЕДЕЉАК 14.20 – 15.05;       8.50 – 9.35
8. САЊА УЗЕЛАЦ 3/2 СРЕДА 14.20 – 15.05;       8.50 – 9.35
9. ДУШАН ЧИЗМИЋ 3/3 ПОНЕДЕЉАК 15.25 – 16.10;       9.55 – 10.40
10. САНДРА ЗОРИЋ 4/1 ПЕТАК 13.30 – 14.15;       8.00 – 8.45
11. РАДОСЛАВА ВОЛФ 4/2 СРЕДА 15.25 – 16.10;       9.55 – 10.40
12. БИЉАНА ШТЕРЛЕМАН 4/3 ПЕТАК 14.20 – 15.05;       8.50 – 9.35
13. СВЕТЛАНА ЦИГАНОВИЋ Енглески језик ЧЕТВРТАК 15.05 – 15.25;       9.35 – 9.55
14. СЛОБОДАНКА СУБАШИЋ Енглески језик ЧЕТВРТАК 17.00 – 17.45;       11.30 – 12.15