Изборни предмети

Обавезни изборни предмети

  Верска настава

  Грађанско васпитање

  Шпански језик

  Хрватски језик
  Мађарски језик

Разредна настава
  Грађанско васпитање
  Верска настава