Бројно стање ученика

МАТИЧНА ШКОЛА

РАЗРЕД I II III IV V VI VII VIII УКУПНО
БРОЈ ОДЕЉЕЊА 3 3 3 3 3 3 3 4 25
БРОЈ УЧЕНИКА 585

 

 

ПОДРУЧНО  ОДЕЉЕЊЕ ЧАЛМА

РАЗРЕД I II III IV V VI VII VIII УКУПНО
БРОЈ ОДЕЉЕЊА 1 1 1 1 1 1 1 7
БРОЈ УЧЕНИКА 62

 

 

ПОДРУЧНО  ОДЕЉЕЊЕ ДИВОШ

РАЗРЕД I II III IV V VI VII VIII УКУПНО
БРОЈ ОДЕЉЕЊА 1 1 1 1 1 1 1 1 8
БРОЈ УЧЕНИКА 78

 

 

 

ПОДРУЧНО  ОДЕЉЕЊЕ СТАРА БИНГУЛА

РАЗРЕД I II III IV V VI VII VIII УКУПНО
БРОЈ ОДЕЉЕЊА 1
БРОЈ УЧЕНИКА 2 1 2 5

Kомбиновано одељење 

 

 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА

РАЗРЕД I II III IV V VI VII VIII УКУПНО
БРОЈ ОДЕЉЕЊА 5 5 5 5 5 5 5 6 41
БРОЈ УЧЕНИКА 730