Бројно стање ученика

МАТИЧНА ШКОЛА

РАЗРЕД I II III IV V VI VII VIII УКУПНО
БРОЈ ОДЕЉЕЊА 3 3 3 3 3 4 3 4 26
БРОЈ УЧЕНИКА 77 71 62 67 70 91 86 93 617

 

 

ПОДРУЧНО  ОДЕЉЕЊЕ ЧАЛМА

РАЗРЕД I II III IV V VI VII VIII УКУПНО
БРОЈ ОДЕЉЕЊА 1 1 1 1 1 1 1 1 8
БРОЈ УЧЕНИКА 9 7 3 9 9 13 7 12 69

 

 

ПОДРУЧНО  ОДЕЉЕЊЕ ДИВОШ

РАЗРЕД I II III IV V VI VII VIII УКУПНО
БРОЈ ОДЕЉЕЊА 1 1 1 1 1 1 1 1 8
БРОЈ УЧЕНИКА 9 13 5 5 11 12 10 15 80

 

 

 

ПОДРУЧНО  ОДЕЉЕЊЕ СТАРА БИНГУЛА

РАЗРЕД I II III IV V VI VII VIII УКУПНО
БРОЈ ОДЕЉЕЊА 1
БРОЈ УЧЕНИКА 1 2 1 1 5

Kомбиновано одељење 

 

 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА

РАЗРЕД I II III IV V VI VII VIII УКУПНО
БРОЈ ОДЕЉЕЊА 5 5 5 5 5 6 5 6 43
БРОЈ УЧЕНИКА 96 93 71 82 90 116 103 120 771