Дивош

Одељењске старешине у разредној и предметној настави у школској 2023/24:

1. разред Александар Херцег
2. разред Милица Џамбић
3. разред Свелана Цигановић
4. разред Млађен Познановић
5. разред Немања Панић
6. разред Снежана Павловић
7. разред Мирослава Бандо
8. разред Предраг Пејовић