Дивош

Одељењске старешине у разредној и предметној настави у школској 2018/19:

  1. разред Татјана Спасојевић
  2. разред Млађен Познановић
  3. разред Милица Џамбић
  4. разред Анђелка Миловановић

5. разред Снежана Павловић
6. разред Дамир Нагл
7. разред Предраг Пејовић
8. разред Немања Панић