Дивош

Одељењске старешине у разредној и предметној настави у школској 2021/22:

  1. разред Биљана Петровић
  2. разред Млађен Познановић
  3. разред Анђелка Миловановић
  4. разред Милица Џамбић

5. разред Мирослава Бандо
6. разред Предраг Пејовић
7. разред Немања Панић
8. разред Снежана Павловић