Дивош

Одељењске старешине у разредној и предметној настави у школској 2019/20:

  1. разред Анђелка Миловановић
  2. разред Милица Џамбић
  3. разред Дајана Јевтић
  4. разред Млађен Познановић

 

5. разред Немања Панић
6. разред Снежана Павловић
7. разред Дамир Нагл
8. разред Предраг Пејовић