Дивош

Одељењске старешине у разредној и предметној настави у школској 2020/21:

  1. разред Млађен Познановић
  2. разред Анђелка Миловановић
  3. разред Милица Џамбић
  4. разред Дајана Јевтић

5. разред Предраг Пејовић
6. разред Немања Панић
7. разред Снежана Павловић
8. разред Дамир Нагл