Ученички парламент

Ученички парламент

Задаци: развијање демократских односа, остваривање и заштита права ученика и развијање сарадње са другим сличним организацијама у нашем граду и шире.

Циљеви:

 • подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских процедура;
 • развијање критичког односа према појавама и догађајима у школи и шире;
 • усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима;
 • развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске
 • солидарности;
 • развијање свести о равнотежи између права и одговорности;
 • активно учешће у образовно-васпитним активностима школе;
 • иницирање и реализација сопствених акција у области науке, културе, спорта и
 • другим делатностима од интереса за ученике школе;
 • развијање сарадње са наставничким већем, школским одбором, саветом родитеља
 • и руководством школе. 
ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА