Ученички парламент

Ученички парламент

Задаци: развијање демократских односа, остваривање и заштита права ученика и развијање сарадње са другим сличним организацијама у нашем граду и шире.

Циљеви:

 • подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских процедура;
 • развијање критичког односа према појавама и догађајима у школи и шире;
 • усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима;
 • развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске
 • солидарности;
 • развијање свести о равнотежи између права и одговорности;
 • активно учешће у образовно-васпитним активностима школе;
 • иницирање и реализација сопствених акција у области науке, културе, спорта и
 • другим делатностима од интереса за ученике школе;
 • развијање сарадње са наставничким већем, школским одбором, саветом родитеља
 • и руководством школе. 

План рада Ученичког парламента

Новогодишња хуманитарна акција “Деца – деци”

Током октобра, на састанцима Ученичког парламента покренута је иницијатива о хуманитарној акцији, која би се одржала на нивоу целе школе и током које би се сакупила новчана средства намењена за новогодишње пакетиће за децу.

На следећим састанцима Ученичког парламента разрађен је план акције који је затим представљен директорици школе и Школском одбору и прихваћен. Одлучено је да се новогодишњи пакетићи намене СОШО ,,Радивој Поповић“ у Сремској Митровици.

У децембру смо започели прављење хуманитарне кутије на часовима грађанског васпитања, а затим је кутија прослеђена кроз све разреде и одељења наше школе. Одзив ученика је на завидном нивоу и прикупљена је сума од 10 000 динара. Kупљени су слаткиши који су затим распоређени у 35 новогодишњих слатких пакетића.

Дана 13.12.2017.године представници Ученичког парламента Михајло Марицки, Јована Босанчић и Теодора Милић са директорицом школе Драганом Сретеновић и наставницом грађанског васпитања Јелицом Радосављевић присуствовали су приредби у СОШО ,,Радивој Поповић“ на којој су уручени новогодишњи пакетићи деци поменуте школе.

Јелица Радосављевић, наставница грађанског васпитања