Списак уџбеника

 Списак уџбеника и приручника

Списак уџбеника који се користе у настави у школској 2017/18.

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ОД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

НОВО  Уџбеници за први и пети разред

Уџбеници за наставу на српском језику

  ПРВИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС” Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.
Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

Читанка за први разред основне школе;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

 

МАТЕМАТИКА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС” Математика  1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе;

ћирилица

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„THE ENGLISH BOOK” HAPPY HOUSE, енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Стела Мејдмент,

Лорена Робертс

650-02-00044/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

СВЕТ ОКО НАС

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС” СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Љиља Стокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 1,

уџбеник  за први разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„ KLETT” Маша и Раша, Свет у мојим рукама, ликовна култура за први разред основне школе,

ћирилица

Др Сања Филиповић 650-02-00173/2018-07 од 13.4.2018.

 

 

Други разред

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ
1. СРПСКИ ЈЕЗИК ЕДУКА Читанка, М.Манојловић, С.Бабуновић
Уџбеник Латиница откривалица, З.Милошевић
Језичке поуке, мр Љ.Прћић
Радна свеска за српски језик, М.Манојловић, С.Бабуновић
2. МАТЕМАТИКА ЕДУКА Математика, уџбеник са радним листовима (2а и 2б), В.Дрезги, Б.Вељковић, С.Ђекић
3. СВЕТ ОКО НАС ЕДУКА Свет око нас, уџбеник са радним листовима (2а и 2б), M. Манојловић, Б. Вељковић
4. МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕДУКА Уџбеник са ЦД ом Музичка вртешка, М.Смрекер Станковић, С. Цветковић
5. ЛИКОВНА КУЛТУРА ЕДУКА Уџбеник Шарени ликовни путокази, M. Бузаши Марганић, З. Петровић

 

Трећи разред

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ
1. СРПСКИ ЈЕЗИК ЕДУКА Читанка Водено огледало, Жубор речи-поуке о језику,
М.Б.Цветковић,Цветковић,Т.Живановић,М.Плавшић,Б.Првуловић
Радна свеска, др Н.Тодоров, С.Зарупски
2. МАТЕМАТИКА ЕДУКА Уџбеник са радним листовима (3а и 3б),С. Јоксимовић, Б. Влаховић
3. ПРИРОДА И ДРУШТВО ЕДУКА Уџбеник са радним листовима (3а и 3б), В.Матановић,Б. Влаховић, С.Јоксимовић, М.Ђурђевић
4. МУЗИЧКА КУЛТУРА КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР Музичка култура, уџбеник и радна свеска, В.Илић
5. ЛИКОВНА КУЛТУРА ЕДУКА Шарени ликовни путокази, M.Бузаши Марганић , С.Кеча

 

Четврти разред

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ
1. СРПСКИ ЈЕЗИК ЕДУКА Читанка, Трешња у цвету, Др Н.Тодоров,С. Цветковић,М.Плавшић
Поуке о језику, М.Б.Цветковић,Б.Првуловић
Радна свеска, др Н.Тодоров, С.Зарупски
2. МАТЕМАТИКА ЕДУКА Уџбеник са радним листовима (4а и 4б), С.Зарупски
3. ПРИРОДА И ДРУШТВО ЕДУКА Уџбеник и радна свеска, Љ. Видовић, Б. Матијевић
4. МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕДУКА У свету мелодија и стихова, М.С.Станковић, М.Б.Цветковић

 

ПЕТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„KLETT” Читанка „Расковник” за за пети разред основне школе;

ћирилица

 

 

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.
Граматика за пети разред основне школе;

ћирилица

 

 

Весна Ломпар

Радна свеска за пети разред основне школе;

ћирилица

Весна Ломпар,

Зорица Несторовић

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„DATA STATUS” ESPACIO JOVEN 360 A1, шпански језик за пети разред основне школа, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник са онлајн додатком и радна свеска) Мариа Кармен Кабеза Санчез,

Франциска Фернандез Варгас

650-02-00057/2018-07 од 26.4.2018.
 „ФРЕСКА” RIGHT ON!енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  три аудио ЦД-а) Jenny Dooly 650-02-00062/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

ИСТОРИЈА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„ГЕРУНДИЈУМ” Историја  – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Бранка Бечановић,

др Александар Крстић,

Олга Шимшић

650-02-00158/2018-07 од 27.4.2018

 

 

ГЕОГРАФИЈА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„BIGZ školstvo” Географија,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Биљана Колачек,

Александра Јовичић

650-02-00154/2018-07 од 27.4.2018.
Географски атлас за основну школу;

ћирилица

 

 

БИОЛОГИЈА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„BIGZ školstvo” Биологија 5, за пети разред основне школе;

ћирилица

Дејан Бошковић 650-02-00132/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

МАТЕМАТИКА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„KLETT” Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018
Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Музичка култура 5 за пети разред основне школе;

ћирилица

Гордана Стојановић,

Милица Рајчевић

650-02-00145/2018-07 од 25.4.2018.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„BIGZ školstvo” Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Миливој Мишко Павловић 650-02-00129/2018-07 од 17.4.2018.

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС” Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);

ћирилица

Жељко Васић,

Дијана Каруовић,

Иван Ђисалов

650-02-00103/2018-07 од 27.4.2018. године

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„ KLETT” Информатика и рачунарство, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Светлана Мандић 650-02-00037/2018-07 од 25.4.2018.

 

Енглески језик

1.razred
2.razred Happy house 2-  радна свеска
3.razred HAPPY STREET 1  – уџбеник и радана свеска
4.razred HAPPY STREET 2  – уџбеник и радана свеска

 

Географија

 1. разред –
 2. разред ЛОГОС
  Географија за 6. разред основне школе (уџбеник), др Снежана Вујадиновић , мр Рајко Голић, радна свеска (др Снежана Вујадиновић, др Дејан Шабић, мр Наташа Бировљев)
 1. разред БИГЗ
  Географија за 7. разред основне школе, А.Вучен, Б.  Колачек
 1. разред КЛЕТ
  Географија 8, уџбеник , В.Ковачевић, С Топаловић

 

Историја

 1. разред –
 1. разред ЛОГОС
  Marija Vekić-Kočić, Dragoljub Kočić, dr Duško Lopandić
 1. разред ЕДУКА
  Историја за седми разред, M.Омрчен, Н.Грбовић
 1. разред КЛЕТ

 

Ликовна култура

6.разред, 7. разред, 8. разред БИГЗ

 

Шпански језик

5. разред –

 1. разред ESPACIO JOVEN A2.2 – уџбеник Cabeza Sanchez, Maria Carmen, Fernandez
  ESPACIO JOVEN A2.2 – радна свеска, ДАТА СТАТУС
 1. разред ESPACIO JOVEN A2.2 – уџбеник Cabeza Sanchez, Maria Carmen, Fernandez
  ESPACIO JOVEN A2.2 – радна свеска, ДАТА СТАТУС

 

Немачки језик

 1. разред Prima , уџбеник и радна свеска, Ф.Јин, Л.Рохрманн, М. Збракова, ДАТА СТАТУС

 

Музичка култура

 1. разред –
 2. разред ЗАВОД (Гордана Стојановић)
 3. разред ЛОГОС (Александра Паладин)
 4. разред ЛОГОС (Александра Паладин)

 

Техника и технологија

6. разред, 7. разред, 8. разред ЕДУКА, уџбеник и радна свеска са комплетом

 

Физика

ЛОГОС

 1. разред –
 2. разред Уџбеник са лабораторијским вежбама и задацима – мр Д. Латас, др А. Балаж
 3. разред Уџбеник са лабораторијским вежбама и задацима – др Д. Кондић, др Д. Поповић, мр Милена Богдановић

 

Биологија

 1. разред –
 2. разред ГЕРУНДИЈУМ уџбеник Биологија – T.Lazarević, T.Miljanović, V.Milivojević
 3. разред ГЕРУНДИЈУМ уџбеник Биологија – T.Lazarević, T.Miljanović, M.Topić
 4. разред ГЕРУНДИЈУМ уџбеник Биологија – V.Matanović, M.Stanković

 

Енглески језик

 1. разред
 2. разред – KLETT, Cambridge University Press, Messages 2, уџбеник и радна свеска
 3. разред – KLETT, Cambridge University Press, Messages 3, уџбеник и радна свеска
 4. разред – KLETT, Cambridge University Press, Messages 4, уџбеник и радна свеска

 

Математика

5. разред –

6, 7, 8. разред  „Герундијум“ Београд
Уџбеник и збирка задатака

Српски језик

 1. разред –
 2. разред

Читанка „Маштарија речи“, Граматика, Радна свеска уз читанку, Радна свеска уз граматику  – KLETT (стари комплет)

 1. разред

Читанка „Ризница речи“, Граматика, Радна свеска – KLETT (стари комплет)

 1. разред

Читанка „Речи мудрости“, Граматика, Радна свеска – KLETT (стари комплет)