Запослени

ДИРЕКТОР

Драгана Сретеновић

 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Љубица Митровић

 

РАЧУНОВОДСТВО

Верица Симуновић – шеф рачуноводства

Драган Јузбашић – референт за финансијско-административне послове

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Драгана Биједић – школски педагог

Maja Јосифовић-Спасојевић – школски психолог

Драгица Пољак – школски библиотекар

 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Спремачица

Каролина Ференци

Гордана Киш

Драгица Јовелић

Гордана Марјановић

Зденка Шпановић

Далиборка Батиница

Бранислава Бранковић

Љиљана Рајковић

Јасна Иванић

Јелена Митровић

Бориславка Антонић

Јелица Петровић

Стана Петковић

Бранка Весковић

Домар

Мирко Глита

Перица Симуновић

Раде Матаруга

Драгиша Руварац

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 Разредна настава

Невена Јовановић

Гордана Дурмиши

Снежана Петровић

Биљана Петровић

Бранислава Ђорђевић

Јела Милановић

Ковинка Радекић

Сања Узелац

Душан Чизмић

Радослава Волф

Биљана Штерлеман

Татјана Спасојевић

Нада Маховац

Милка Драгановић

Снежана Симеуновић

Дајана Бунијевац Јевтић

Млађен Познановић

Анђелка Миловановић

Милица Џамбић

Александар Херцег

 Предметна настава

СРПСКИ ЈЕЗИК

Љиљана Релић

Сандра Лукач

Данијела Остојић -Чапеља

Наташа Гачић

Немања Панић

МАТЕМАТИКА

Бојана Малбашић

Александра Богићевић

Софија Влајин

Марија Хан

Мирослава Бандо

БИОЛОГИЈА

Даница Вејновић

Снежана Павловић

ИСТОРИЈА

Југослав Живановић

Сања Бугаџија

ГЕОГРАФИЈА

Гордана Симјановски

Горан Пешић

Александра Фаркаш

ХЕМИЈА

Мирјана Радовановић

Тамара Нилић

ФИЗИКА

Оливер Јовановић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Милка Васиљевић-Aрбановски

Јелена Потоцки

Мирјана Бикар

Петар Цветковић

Слободанка Субашић

Светлана Цигановић

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Верица Петковић Скакић

Милица Иносављевић Вучетић

Наташа Ћурчић Николић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Милош Јанковић

Предраг Пејовић

Срђан Божић

Бранислава Алатић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Мирослав Цвијетић

Предраг Симеуновић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Јелена Стојаковић

Зоран Радић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Зоран Пуљезевић

Александра Богићевић

Марина Зорановић

ТИО

Мирјана Карастанковић

Дамир Нагл

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Јелица Радосављевић

Сања Бугаџија

Југослав Живановић

ВЕРСКА НАСТАВА

Радослав Радовановић

Александар Цигановић

Петар Перенчевић

Жељка Клавжар

ХРВАТСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Дарио Шпановић