Запослени

ДИРЕКТОРИЦА ШКОЛЕ

Драгана Сретеновић

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Љубица Митровић

РАЧУНОВОДСТВО

Верица Симуновић – шеф рачуноводства

Маја Митровић – референт за финансијско-административне послове

СТРУЧНЕ САРАДНИЦЕ

Драгана Биједић – школски педагог

Maja Јосифовић-Спасојевић – школски психолог

Драгица Пољак – школски библиотекар

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Каролина Ференци – спремачица

Гордана Марјановић – спремачица

Зденка Шпановић – спремачица

Далиборка Батиница – спремачица

Бранислава Бранковић – спремачица

Љиљана Рајковић – спремачица

Јасна Иванић – спремачица

Јелена Митровић – спремачица

Биљана Свилокос – спремачица

Стана Вашчанин – спремачица

Бориславка Антонић – спремачица

Јелица Петровић – спремачица

Стана Петковић – спремачица

Бранка Весковић – спремачица

Мирко Глита – домар

Перица Симуновић – домар

Раде Матаруга – домар

Драгиша Руварац – домар

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Разредна настава

Гордана Дурмиши

Снежана Петровић

Биљана Петровић

Бранислава Ђорђевић

Јела Милановић

Ковинка Радекић

Сања Узелац

Душан Чизмић

Радослава Волф

Биљана Штерлеман

Татјана Спасојевић

Нада Маховац

Снежана Симеуновић

Дајана Бунијевац Јевтић

Млађен Познановић

Анђелка Миловановић

Милица Џамбић

Светлана Цигановић

Александар Херцег

Продужени боравак

Данијела Божић

Предметна настава

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Љиљана Релић

Сандра Лукач

Данијела Остојић-Чапеља

Наташа Гачић

Немања Панић

МАТЕМАТИКА

Бојана Малбашић

Александра Богићевић

Софија Влајин

Мирослава Бандо

БИОЛОГИЈА

Даница Вејновић

Снежана Павловић

ИСТОРИЈА

Југослав Живановић

Сања Бугаџија

ГЕОГРАФИЈА

Гордана Симјановски

Горан Пешић

Александра Фаркаш

ХЕМИЈА

Мирјана Радовановић

Тамара Нилић

ФИЗИКА

Оливер Јовановић

Бојан Обрадовић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Милка Васиљевић-Aрбановски

Јелена Потоцки

Мирјана Бикар

Петар Цветковић

Слободанка Субашић

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Милица Иносављевић Вучетић

Даница Јовановић

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Милош Јанковић

Предраг Пејовић

Срђан Божић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Мирослав Цвијетић

Предраг Симеуновић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Јелена Стојаковић

Зоран Радић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Зоран Пуљезевић

Александра Богићевић

Драган Јузбашић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Мирјана Карастанковић

Драган Ћириловић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Јелица Радосављевић

Сања Бугаџија

Југослав Живановић

ВЕРСКА НАСТАВА

Петар Перенчевић

Жељка Клавжар

ХРВАТСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Дарио Шпановић