Електронске адресе школе

svetisavadirektor@gmail.com–директор
svetisava.sekretar@gmail.com – секретар
pepsisvetisavasm@gmail.com – стручна служба
svetisavasm@gmail.com – рачуноводство
bibliotekaossvetisavasm@gmail.com – библиотека

Информације

  • Основна школа „Свети Сава“, Деспота Бранковића 14, 22000 Сремска Митровица, ПАК: 320923, Телефон: 022/625-011, 022/2100065, Факс: 022/625-011
  • Подручно одељење Дивош, Пинкијева 62, 22232 Дивош, ПАК: 323876, Телефон: 022/661-161
  • Подручно одељење Чалма, Победа 5, 22231 Чалма, ПАК: 323762, Телефон: 022/2685-506
  • Подручно одељење Стара Бингула, Школска 10, 22232 Стара Бингула, ПАК: 323965, Телефон: 022/661-425