Чалма

Одељењске старешине у разредној и предметној настави у школској 2017/18:

  1. разред Нада Маховац
  2. разред Дајана Бунијевац Јевтић
  3. разред Милка Драгановић
  4. разред Снежана Симеуновић

5. разред Снежана Петковић
6. разред Јелена Потоцки
7. разред Сања Бугаџија
8. разред Наташа Гачић