Чалма

Одељењске старешине у разредној и предметној настави у школској 2017/18:

1.разред Нада Маховац
2.разред Дајана Бунијевац Јевтић
3.разред Милка Драгановић
4.разред Снежана Симеуновић

5.разред Снежана Петковић
6.разред Јелена Потоцки
7.разред Сања Бугаџија
8.разред Наташа Гачић