Подмладак Црвеног крста

Координатори: Гордана Дурмиши и Даница Вејновић

Подмладак Црвеног крста ће обухватити све ученике од I – VIII разреда, а специфичност организације ће се огледати преко садржаја здравствено – васпитних и
социјалних активности ученика.
Основни задаци на чијој реализацији ће се радити у организацији су следећи:

 • унапређење здравља и подизање здравствене културе ученика,
 • ублажавање последица елементарних непогода ,
 • успостављање и развијање међусобне искрене сарадње,
 • међусобна солидарност и разумевање међу ученицима,
 • учествовање на такмичењима и смотрама у организацији Црвеног краста.

Најзначајније и најзабавније активности Подмлатка Црвеног крста:

 • прикупљање чланарине
 • учествовање у Трци за срећније детињство у оквиру Новембарских дана
 • учествовање ученика у едукацијама које организује Црвени крст ( Едукација едукатора)
 • одлазак на море ученика из подручних одељења у организацији Црвеног
  крста
 • учествовање на такмичењима: Прва помоћ и Шта знаш о здрављу
 • учествовање на ликовним и литерарним конкурсима: Крв живот значи…