Дивош

Одељењске старешине у разредној и предметној настави у школској 2017/18:

1.разред Татјана Спасојевић
2.разред Млађен Познановић
3.разред Милица Џамбић
4.разред Анђелка Миловановић

5.разред Дамир Нагл
6.разред Предраг Пејовић
7.разред Немања Панић
8.разред Снежана Павловић