Дивош

Одељењске старешине у разредној и предметној настави у школској 2017/18:

  1. разред Татјана Спасојевић
  2. разред Млађен Познановић
  3. разред Милица Џамбић
  4. разред Анђелка Миловановић

5. разред Дамир Нагл
6. разред Предраг Пејовић
7. разред Немања Панић
8. разред Снежана Павловић