Одељенске старешине у предметној настави

Одељењске старешине у предметној настави у школској 2017/18:

V1 Мирослав Цвијетић
V2 Гордана Симјановски
V3 Драгана Биједић

VI1 Сандра Лукач
VI2 Данијела Остојић Чапеља
VI3 Ивана Шевић
VI4 Оливер Јовановић

VII1 Маја Јосифовић Спасојевић
VII2 Љиљана Релић
VII3 Југослав Живановић

VIII1 Софија Влајин
VIII2 Бојана Малбашић
VIII3 Верица Петковић
VIII4 Александра Богићевић