Изборни предмети

Обавезни изборни предмети

  • Верска настава
  • Грађанско васпитање
  • Шпански и немачки језик
  • Изборни спорт

Остали изборни предмети

Разредна настава
  • Лепо писање (I разред)
  • Чувари природе (од I до IV разреда)
Предметна настава
  • Цртање, сликање, вајање (од V до VIII разреда)
  • Хор и оркестар (од V до VIII разреда)
  • Информатика и рачунарство (од VI до VIII разреда)
  • Хрватски језик са елементима националне културе (од I до VIII разреда)