Запослени

ДИРЕКТОР

Драгана Сретеновић

 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Љубица Митровић

 

РАЧУНОВОДСТВО

Верица Симуновић – шеф рачуноводства

Марина Пауљев – административни радник

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Драгана Биједић – школски педагог

Maja Јосифовић-Спасојевић – школски психолог

Драгица Пољак – школски библиотекар

 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Спремачица

Каролина Ференци

Гордана Киш

Драгица Јовелић

Гордана Марјановић

Зденка Шпановић

Далиборка Батиница

Бранислава Бранковић

Љиљана Рајковић

Јасна Иванић

Јелена Митровић

Бориславка Антонић

Јелица Петровић

Стана Петковић

Јелена Лакић

Домар

Мирко Глита

Перица Симуновић

Раде Матаруга

Драгиша Руварац

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 Разредна настава

Биљана Петровић

Бранислава Ђорђевић

Јела Милановић

Ковинка Радекић

Сања Узелац

Душан Чизмић

Сандра Зорић

Радослава Волф

Биљана Штерлеман

Невена Јовановић

Гордана Дурмиши

Снежана Петровић

Нада Маховац

Дајана Бунијевац Јевтић

Милка Драгановић

Снежана Симеуновић

Татјана Спасојевић

Млађен Познановић

Анђелка Миловановић

Милица Џамбић

Александар Херцег

 Предметна настава

СРПСКИ ЈЕЗИК

Љиљана Релић

Сандра Лукач

Данијела Остојић -Чапеља

Наташа Гачић

Немања Панић

МАТЕМАТИКА

Бојана Малбашић

Александра Богићевић

Софија Влајин

Снежана Петковић

Снежана Христов

БИОЛОГИЈА

Даница Вејновић

Снежана Павловић

Светлана Радаковић

ИСТОРИЈА

Југослав Живановић

Сања Бугаџија

ГЕОГРАФИЈА

Гордана Симјановски

Горан Пешић

Александра Фаркаш

Радмила Лукић

ХЕМИЈА

Мирјана Радовановић

Гордана Стефановић

ФИЗИКА

Оливер Јовановић

Марина Зорановић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Милка Васиљевић-Aрбановски

Јелена Потоцки

Маја Бисерчић

Слободанка Субашић

Светлана Цигановић

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Верица Петковић

Милица Иносављевић Вучетић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Весна Стошић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Милош Јанковић

Предраг Пејовић

Срђан Божић

Бранислава Алатић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Мирослав Цвијетић

Предраг Симеуновић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Јелена Стојаковић

Зоран Радић

Ивана Шевић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Зоран Пуљезевић

Драган Јузбашић

ТИО

Мирјана Карастанковић

Зоран Јокић

Дамир Нагл

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Јелица Радосављевић

ВЕРСКА НАСТАВА

Радослав Радовановић

Јовица Михајловић

Петар Перенчевић

Бојан Кадар

ХРВАТСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Дарио Шпановић