Библиотека

О БИБЛИОТЕЦИ

Библиотека је место на којем се путем књиге стичу знања, умења, вештине и где ученици читањем долазе до разних информација. Реч библиотека настала је од грчке речи библиотеке-збирка књига. Особа која руководи библиотеком зове се библиотекар или књижничар. Школски библиотекар, стручни сарадник, као онај ко чува огромно знање на полицама библиотеке, има одговоре на сва питања, а уколико их нема, зна где их може пронаћи, користећи се свим расположивим изворима информација.
Наша библиотека има одличну сарадњу са Градском библиотеком „Глигорије Возаровић“.
Од школске 2010/2011. примамо и делимо бесплатне уџбенике, откад је почео са реализацијом заједнички пројекат Министарства просвете и Секретаријата за образовање.

     

КЊИЖНИ ФОНД НАШЕ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Данас, у нашој школској библиотеци има преко 10 000 књига и остале библиотечке грађе. У нашој библиотеци можете наћи лектире, бајке, басне, популарне књиге, енциклопедије, лексиконе, речнике, приручнике, књиге из књижевности, уметности, друштвених  и природних наука…Библиотечки фонд је добро организован. Kњиге су у полицама смештене по У.Д.K.систему, а школске лектире су смештене на посебним полицама по разредима. Приступ књигама  је слободан.
Сви ученици наше школе, њих 617, чланови су школске библиотеке, а исто тако чланске карте имају и сви запослени у школи. Прошле школске године књижни фонд наше библиотеке допуњен је књижни фонд домаће лектире узраста од 1. до 8. разреда, фонд белетристике за децу са актуелним насловима, као и фонд стручне литературе за наставнике, укупно 374 књиге.

               

ФУНКЦИОНАЛНА МУЛТИМЕДИЈАЛНА УЧИОНИЦА

У савременој школи, функција школске библиотеке се мења, у складу са временом у коме живимо. Она данас прераста у школски библиотечко-информациони мултимедијални центар. Библиотека је делимично опремљена новим намештајем и осавремењена компјутером и интернет конекцијом. Библиотека поседује програм за школске библиотеке ЛИТТЕРИС 2 који је омогућио лакши рад тј. аутоматизацију пословања. Школска библиотека је постала функционална мултимедијална учионица са вишеструком наменом. У њој се реализују поједини часови наставних предмета, песнички сусрети, литерарна, рецитаторска и библиотечка секција, креативне радионице, Ученички парламент, састанци школских тимова, припреме за приредбе и такмичења ученика…
Данас је наша библиотека модерна библиотека која је отворена према свим школским предметима, а промоција књиге и читања је основна делатност. Атмосфера у библиотеци је пријатна, а библиотека је увек пуна ученика. Часови проведени у библиотеци су омиљени међу ученицима, јер они у слободном времену долазе да узму или врате књигу, питају за нове књиге, погледају неку новопостављену изложбу, прелистају и прочитају неки часопис или неке занимљиве енциклопедије.

             

РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ

Сваког радног дана од 8:00 до 14:00 часова
Књиге се  узимају на период од 10 дана.

КО НАМ МОЖЕ ПОМОЋИ ДА ПРОНАЂЕМО ДОБРУ КЊИГУ?

Нашу библиотеку води библиотекар Драгица Пољак, са положеним стручним испитом за библиотекара. Она ће вас увек дочекати са осмехом и помоћи да одаберете праву књигу. Са љубављу уређује и Летопис школе.
Драгица води и библиотечку секцију. Чланови секције су млади љубитељи књиге који помажу библиотекару у сређивању књига, помажу јој у издавању књига, изради паноа и обележавању разних јубилеја, препоручују књиге за читање другим ученицима,  прикупљају слике за Летопис…Колико ученици воле рад у овој секцији, показују својим сталним присуством.
Школска библиотека је право место за окупљање ученика ван наставе, јер се поред стицања додатног знања ту и креативно друже. Кад год смо у могућности, одлазимо са ученицима на различите културне догађаје ван школе и тако доприносимо промоцији читања и неговању лепе речи.

Следећи линкови могу користити и наставницима и ученицима.

БИБЛИОТЕКЕ

Народна библиотека Србије

http://www.nb.rs/

Библиотека Матице српске

http://www.bms.ns.ac.rs/

ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Светска дигитална библиотека

http://www.wdl.org/en/

Дигитална Библиотека Матице српске

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/

Антологија српске књижевности

http://www.ask.rs/

ЗА ДЕЦУ

Међународна дечја дигитална библиотека

http://en.childrenslibrary.org/

Народне умотворине

http://www.umotvorine.net/sr/home/index/

 

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ